Menú principal

Judith Molinero Carreño

Intérpret de conferència i Traductora Professional


Interpretació
Traducció
Preus
Referències
Contacte

www.jmctranslations.com

Àmbits
Comercial Cartes comercials, llistes de preus, comandes, negociacions, catàlogs, etc.
Organitzacions internacionals Medi ambient, recursos hídrics, educació, economies del coneixement, etc.
Tècnic Manuals d'utilització, missions de formació, informes, visites a empreses, etc.
Pàgines Web Qualsevol pàgina Web
 

A més d'aquests àmbits, també es realitzen traduccions de caràcter general.